Szkolenia dokształcające dla diagnostów SKP

Seminarium szkoleniowe dokształcające dla diagnostów stacji kontroli pojazdów - 2017 r. w Łańcucie, Lublinie,Tarnowie i Zabrzu

Szkolenie poprowadzą dyplomowani wykładowcy SIMP, którzy od kilkunastu lat prowadzą szkolenia diagnostów SKP oraz są współautorami książki pt. „Niezbędnik diagnosty SKP”.

Motywem przewodnim tegorocznego seminarium szkoleniowego będą zmiany przepisów dot. warunków technicznych pojazdów oraz  wprowadzenie sytemu centralnej ewidencji pojazdów CEPIK 2,0.

Plan  seminarium szkoleniowego przedstawia się następująco :

  1. Zmiany w przepisach dotyczące badań technicznych wprowadzone  rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych badaniach,
  2. Zmiany w przepisach dotyczących badań pojazdów ADR,
  3. CEPIK 2,0 - procedury wprowadzania i funkcjonowania z dniem  30.X.2017 r. zmodernizowanego sytemu informatycznego w stacjach kontroli pojazdów,
  4. Pojazdy z napędem hybrydowym i elektrycznym a badanie techniczne pojazdu
  5. Panel dyskusyjny i odpowiedzi na pytania  - prosimy o wcześniejsze pytania na e-mail  ptim@simp.pl, 

Na seminarium szkoleniowe oprócz diagnostów stacji kontroli pojazdów, zostali zaproszeni przedstawiciele organów nadzorujących prace SKP i rejestrujących pojazdy z tutejszego regionu. Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych (art. 94 pkt.6 Kodeksu Pracy), dlatego prosimy o podanie niezbędnych danych na formularzu zgłoszeniowym, który przesyłamy w załączeniu. W trakcie seminarium będzie możliwość nabyć lub zamówić naszą książkę pt „Niezbędnik diagnosty SKP 2017” - aktualny stan prawny – szczegóły w załączonym formularzu zgłoszeniowym.Seminarium planujemy zakończyć ok. godz.14.00.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie w terminie do 5 dni przed podanym terminem - zgłoszenia na załączonym formularzu: mailem na adres ptim@simp.pl, faxem pod nr (14) 645-00-42 lub pocztą tradycyjną.

 Harmonogram szkoleń można znaleźć w zakładce: Terminy szkoleń.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w sekcji: Do pobrania.