Szkolenia dla rzeczoznawców

Automatyczne skrzynie biegów, budowa, działanie, usterki eksploatacyjne

Realizując plan przyjętego programu działania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę specjalistycznego szkolenia tym razem z zakresu techniki samochodowej.

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz wyposażenia praktycznego prowadzić będzie Pan Grzegorz Fedorowicz, wykładowca - doradca techniczny firmy ZF, Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców - biegłych sądowych sporządzających opinie techniczne.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.Kurs ten stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy - art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

 

  1. Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX odbędzie się w dniu 5 września 2015 roku (sobota) w Krakowie,ul. Grodzka 42, sala szkoleniowa II piętro. Zajęcia prowadzone będą od godz. 9.30 wg załączonego programu szkolenia. .Rejestracja uczestników od godz 8.45.
  2. Organizator w ramach szkolenia zapewniają uczestnikom : materiał szkoleniowy, zaświadczenie, napoje,ciastka oraz obiad.
  3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł brutto od osoby a dla członków PTIM SIMP 250 zł.
  4. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.