Uprawnienia

W naszym biurze pracują eksperci samochodowi posiadający następujące uprawnienia i certyfikaty:

 • Tytularni Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w kilkudziesięciu specjalnościach technicznych  -  przykład specjalizacji :
  • 705 - Pojazdy samochodowe i ciągniki
  • 504 - Silnik spalinowe
  • 117 - Techniki informatyczne
  • 407 - Komputery i urządzenia biurowe
  • 830 - Wycena maszyn,urządzeń i pojazdów 
 • Certyfikaty Polskiego Związku Motorowego PZM potwierdzające kompetencje w zakresie: techniki samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
 • Rzeczoznawcy Samochodowi posiadający upoważnienia wydane przez Ministra Infrastruktury na podstawie art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Biegli Sądów Okręgowych w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych;
 • Rzeczoznawcy Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie techniki motoryzacyjnej , powłok lakierniczych oraz innych specjalności rzeczoznawczych SIMP;
 • Rzeczoznawcy Izb Skarbowych upoważnieni do szacowania majątku w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych;

Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP-AUTOMEX  ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz.