Witamy w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Szkoleń SIMP-AUTOMEX

Obsługujemy klientów w całym kraju wg najwyższych uprawnień i kompetencji. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Posiadamy bogate referencje. Nasze orzeczenia są honorowane przez banki, sądy, urzędy skarbowe i państwowe, z którymi współpracujemy od wielu lat. SIMP-AUTOMEX , Tarnów - Łęg Tarnowski ul. Tarnowska 167 , tel 014 645-11-55 kom 0504 972 374 pgebis@simp-automex.pl
Nasze atuty:

  • SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa wydaje niezależne opinie o innowacyjności stosowanej technologii lub maszyn w przedsiębiorstwach ubiegających się o DOTACJE UNIJNE.
  • SIMP jest organizacją naukowo-techniczna o zasięgu ogólnopolskim
  • Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP - AUTOMEX ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz.

Zakres wykonywanych usług rzeczoznawczych

I. MOTORYZACJA

oceny techniczne powypadkowe uszkodzonych pojazdów z wyliczeniem rzeczywistego zakresu i kosztów naprawy oraz opracowaniem dla klienta wezwania zapłaty ( przed sądowego) do przedłożenia w towarzystwach ubezpieczeniowych,ustalanie wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody, sporządzanie kosztorysu naprawy pojazdu w systemach EUROTAX i AUDATEX
ekspertyzy dotyczące eksploatacyjnych uszkodzeń zaistniałych w czasie eksploatacji - uszkodzenia awaryjne w tym silników - zespołów napędowych;
opinie techniczne dot. pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich i unikatowych;
weryfikacje zakresu wykonanej naprawy w stosunku do zakresu ujętego w fakturze, rachunku lub ocenie technicznej;
opinie dla stacji kontroli pojazdów i wydziałów komunikacji, identyfikacja numerów nadwozia, ramy, typu silnika i pozostałych danych technicznych pojazdu ;oceny techniczne o dokonanych zmianach konstrukcyjnych w pojazdach: zmiana przeznaczenia: przebudowy pojazdu, demontaż kratki, liczba miejsc, dopuszczalna masa całkowita, ładowność itp;
opinie dotyczące innowacyjności zastosowanych technologii maszyn i urządzeń technicznych ( dla celów uzyskania dotacji unijnych i kredytów technologicznych);
opinie dot. rekonstrukcja przebiegu kolizji i wypadków, ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń;
przeprowadzanie analiz technicznych w zakresie ustalania indywidualnych stawek roboczogodzin dla warsztatów, serwisów branży motoryzacyjnej - do uzyskania certyfikatu  SIMP. 

II. INFORMATYKA I KOMPUTERY

ekspertyzy techniczne dotyczące urządzeń i wyposażenia z zakresu stosowanych w nich technologii informatycznych
wycena komputerów , urządzeń biurowych i innego sprzętu elektronicznego,
opinie techniczne dotyczące komputerów , urządzeń biurowych, sprzętu telekomunikacyjnego w tym GSM itp
opinie dotyczące innowacyjności zastosowanych technologii informatycznych ,urządzeń elektronicznych itp.

III. WYCENA MAJĄTKU TECHNICZNEGO I NIERUCHOMOŚCI

wycena technicznego majątku ruchomego : maszyny,urządzenia,pojazdy /w systemie INFO-EKSPERT PLUS/ itp , w tym rolniczych dla potrzeb: ubezpieczeń , odszkodowań,opłat celnych i akcyzy, amortyzacji,uzyskania kredytu,leasingu, koncesji transportowych,dotacji unijnych itp,

wycena nieruchomości , prowadzona w zakresie nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, rolnych na podstawie posiadanych uprawnień rządowych w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej

IV. POZOSTAŁE

oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych, oceny maszyn i urządzeń pod względem BHP - wymogi dla Inspekcji Pracy,Weryfikacja kosztorysów wstępnych i po wykonawczych dla inwestycji technicznych,opinie techniczne o innowacyjności dotyczące stosowanej technologii lub maszyny, urządzenia, (dla celów uzyskania dotacji unijnych i kredytów technologicznych), ekspertyzy i projekty techniczne:
- w zakresie dźwigów osobowych i towarowych , oraz dźwignic ,
- w zakresie ciepłownictwa i instalacji sanitarnych ( c.o. i c.w.u.),
- w zakresie wentylacji i klimatyzacji,
- w zakresie wszelkich instalacji,
- w zakresie oczyszczalni ścieków,
- inne, nietypowe
przygotowania dokumentacji, instrukcji obsługi do uzyskania deklaracji zgodności , minimalnych wymagań.
opracowanie świadectwa dopuszczenia maszyn do produkcji. opracowanie rysunków, szkiców, schematów połączeń elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych. odtwarzanie DTR – eksploatowanych maszyn.

Zlecenie usługi rzeczoznawczej.